Jienuo Temperature Equipment Company Ltd.  
 
Quê hương             |             Sản phẩm             |             Giới thiệu             |             Liên hệ 
Product
  Quạt hút
 Quạt hút tiêu chuẩ
 Cửa gió tự đ&
 Quạt hút cao cấp
 Quạt thông gió nhà
 Quạt côn cánh b
 Quạt hút gió trang tr
 Quạt hút thông th&
 Tấm làm mát
  Máy cấp nhiệt bằng không khí
 Máy cấp nhiệt b
 Máy cấp nhiệt b
 Máy nước nóng dùng
 Máy cấp nhiệt b
 Máy cấp nhiệt b
 Máy cấp nhiệt b
  Các thiết bị khác
 Máy cấp khi CO2 chạ
 Cửa phân phố
 Hộp số điN
 Quạt thông gió l&#
Contact us
Aonuodi Temperature Equipment Company Ltd.
Địa chỉ: Yadong Street, Qingzhou Economic Development Zone, Shandong Province
Mã bưu điện: 262516
Số Fax: +86-536-2136096
Số gọi quốc tế miễn phí: 4006719166
Số điện thoại:
+86-15963686388 (Ms. Daisy Ma)
E-mail: aonuodichina@hotmail.com wangxijie088@gmail.com
  Liên hệ  

Aonuodi Temperature Equipment Company Ltd.

?#7883;a chỉ: Yadong Street, Qingzhou Economic Development Zone, Shandong Province, China 
Mã b齯 餴ện: 262516
Số gọi quốc tế miễn phí: 4006719166 
Số 餴ện thoại: 
Ban ngày:           
            +86-536-2136096      
            +86-536-3520078      
Ban ?ecirc;m:
             +86-15963686388 (Ms. Daisy Ma)
             +86-15865367193 (Mr. Kevin Liu)
             +86-13465731506(Mr. Salif Ni)
             +86-13583669702(Ms. Kim Wang)
             +86-13583669581(Ms. Annie Ma)
             +86-13583669706(Ms. Hellen Li)
+86-18678009773 (Mr li)
Số Fax: +86-536-2136096
E-mail: 
aonuodichina@hotmail.com
wangxijie088@gmail.com
 
Địa chỉ: Yadong Street, Qingzhou Economic Development Zone, Shandong Province Mã bưu điện: 262516
Số Fax: +86-536-2136096 Số gọi quốc tế miễn phí: 4006719166 Số điện thoại:
+86-15963686388 (Ms. Daisy Ma) E-mail: aonuodichina@hotmail.com wangxijie088@gmail.com
Aonuodi Temperature Equipment Company Ltd.